Foto Galeri

E-katalog

Canlı Yayın

Tesislerimiz

Referanslar

Ürünler

İletişim

Hayvansal yağ ve bağırsak sektöründe Türkiye'nin lider kurulușları arasındaki yerini alan Akșeker Gıda Yağ ve Bağırsak Sanayi, grubun ilk șirketidir.

 

Akșeker tarafından tüm gıda endüstrisinin standartlarına uygun ve hiçbir kimyasal madde kullanılmadan üretilen doğal sosis-sucuk kılıfları, iç yağı, et yağı ve böbrek yağı profesyonel sosis-sucuk imalatçıları tarafından hem yurtiçinde hem de yurtdıșında tercih edilmektedir. Ayrıca ürün gamında sabun ve hayvan yemi için erimiș yağ, kokoreç, köpek maması ve ham deri bulunmaktadır.

 

2010 yılında kasaplık ve besilik sığır ithalatı yapmaya bașlayan firma T.C. Tarım ve Köyișleri Bakanlığı’nın belirlemiș olduğu teknik ve sağlık șartnamesine uygun, canlı besilik sığır ithalatına açık olan ülkelerden, talep edilen ırklardan kasaplık ve besilik sığır temin etmektedir. Akșeker Șirketler Topluluğu’nun 9.391 metrekare açık alan üzerinde kurulu 3.500 metrekare kapalı alanda faaliyetlerine devam eden Konya'daki tesisi; bünyesinde 4 adet ana soğuk hava deposu ile toplam 400 ton ürün soğutma kapasitesine sahiptir. İșletme; Gaziantep, Ereğli, Denizli șubelerinden ve diğer illerden tedarik edilen yağların depolanmasının yanı sıra, Akșeker Șirketler Topluluğu tedarik zincirinde, üretim birimleri ve satıș birimleri arasındaki ürün akıșının lojistik merkezi olarak hizmet vermektedir.

 

Gaziantep Et Kombinası A.Ș. 2010 yılında özelleștirildikten sonra Akșeker Șirketler Topluluğu bünyesine dahil olmuștur. 82.000 metrekare açık alan üzerinde kurulu 15.000 metrekare kapalı alanda ișletilen Gaziantep Et Kombinası'nda büyükbaș ve küçükbaș hayvanların mezbahada kesimiyle bașlayan üretim süreci gıda üretim izin belgesi alınmıș üretim birimlerinde devam etmekte olup toplam 17 adet soğuk hava deposuna sahiptir.

Ticaret hayatına 1986 yılında sığır bağırsağı üretimi ile bașlayan Ali Șeker’in kurduğu șirketler topluluğu, Akșeker Gıda ve Bağırsak Sanayi'nin lokomotif görevini yaptığı ve 14 șirketi bünyesinde barındıran Konya merkezli bir gruptur.

 

Grup bünyesinde kasaplık ve besilik sığır grubu, kokoreç, sığır, kuzu ve tavuk grubu, kırmızı et, bağırsak ve dondurulmuș ürünler bulunmaktadır. Akșeker Șirketler Topluluğu’nun, İstanbul'dan İzmir'e, Gaziantep'ten Denizli'ye kadar birçok șehirde kurulușu bulunurken, șirket Çin'den Etiyopya'ya, Polonya'dan Brezilya'ya kadar 40'ın üzerinde ülkede de faaliyet göstermektedir.

Tesisin kokoreç bölümünde yağ, mumbar ve bağırsak kullanılarak kuzu ve sığır kokoreç üretilmektedir. Kokoreç bölümünün günlük üretim kapasitesi 600 adettir.

Akșeker’in Adana’da bulunan tesisi ise 14.415 metrekare açık alan üzerinde kurulu 4.800 metrekare kapalı alanda üretim faaliyetlerine devam etmektedir. 6.200 metrekare açık alan üzerine kurulu toplam 4.000 metrekare kapalı alanda 1.000 ton kapasiteli soğuk hava depolama sahasına sahip olan Akșeker Șirketler Topluluğu’nun İstanbul merkezi de bölgede kokoreç satıșına yönelmiștir. Ayrıca Kıraç'ta bulunan İșleme ve Depolama Merkezi’nde karkas etler parçalanarak pazara sunulmaktadır. Akșeker Șirketler Topluluğu, Denizli'deki faaliyetlerine 2011 yılı itibariyle Eskihisar'da 2.222 metrekarelik alan üzerine kurulu 542 metrekare kapalı alana sahip yeni tesisinde devam etmektedir. Denizli Șubesi, Ege ve Akdeniz bölgesinde kokoreç satıșına odaklanmıștır.

 

Firmanın Konya'daki bir diğer tesisi ise Ereğli'de bulunmaktadır. Tesis; 8.200 metrekare açık alanda kurulu olup, 3.800 metrekare kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Kesimhane içerisinde 3 adet soğuk hava deposu bulunan tesiste ayrıca mezbaha dıșında küçükbaș ve büyükbaș hayvanlar için ayrı olmak üzere canlı hayvan barınakları mevcuttur.

 

INSCA üyesi olan Akșeker Șirketler Topluluğu, müșteri memnuniyetinden taviz vermeden, yılların getirdiği tecrübe ve birikimlerini hizmete dönüștürmekte ve bunu tüm dünya ile paylașmaktadır. Akșeker Șirketler Topluluğu, yeni yatırımlarıyla hizmetlerine devam edecektir.

Ali ŞEKER

AKŞEKER GROUP

Gaziantep Et Kombinası Gıda İnș. San ve Tic. A.Ș.

Merkezi Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Et Kombinası A.Ș 2008 yılında özelleștirildikten sonra Akșeker Grup bünyesine dahil olmuștur. 82.000 m2 açık alan üzerine kurulu 15.000 m2 kapalı alanda ișletilen tesiste büyükbaș ve küçükbaș hayvanların mezbahalarda kesimi ile bașlayan üretim süreci gıda üretim belgesi almıș üretim birimlerinde devam etmektedir. Ayrıca Gaziantep Et Kombinası Gıda İnș. San. ve Tic. A.Ș yurtdıșından kasaplık canlı hayvan ithalatı gerçekleștirmektedir.

Kuzu ve sığır derilerinin kalite standartları çerçevesinde gerekli ișlemlerinin tamamlanarak muhafaza ve satıșının yapıldığı MAȘ Deri Ltd Ști. Konya ili Ereğli ilçesindeki tesislerde faaliyetlerine devam etmektedir.

Konya il merkezinde kurulu bulunan Akșeker Et Entegre Tesisleri 2014 yılında kurulmuștur. 85.000 m2 açık alan üzerine kurulu bulunan tesis 25.000 m2 kapalı alanda ișletilmektedir. Tesiste günde 550 baș büyükbaș, 1500 baș küçükbașhayvanın, mezbahalarda kesimi, parçalanması, paketlenmesiyapılmakta olup, et ve et ürünlerinin tamamının üretilmesine yönelik alt yapı ve AB normlarına uygun Makine ekipmanı mevcuttur. Tesis içerisinde, hayvansal yan ürünlerin ișlenebileceği AB normlarına uygun ayrı alanlar ve Makine ekipmanlar mevcuttur. Entegrasyon içerisinde insan gıdası olmayacak hayvansal yan ürünlerin ișleneceği rendening tesisi de bulunmaktadır. Et entegre tesisismiz günlük 900 ton atıksu arıtma kapasitesi olan arıtma ünitesine de sahiptir.

2014 yılında kurulan tesis Gaziantep il merkezindedir. Tesis 30.000 m2 açık alan ve 21.000 m2 kapalı alan üzerinde ișletilmektedir. Tesiste Günde 1000 baș büyükbaș, 3500 baș küçükaș hayvan kesimi, parçalanması ve paketlenmesi yapılmamaktadır.

Konya il merkezinde 2014 yılında kurulan Sözmen yağ-sabun Rendening tesisleri 1000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Tesiste; tamamı ortam havasından izole edilmiș bir Makine sistemi ile 80 ton/gün et kemik unu ve yağı, 5 ton/gün tavuk tüyünü ișlenebilmektedir. Rendening tesisisnin tamamı AAB normlarına uygundur. Yine koku giderme ünitesi AB normlarına uygun olup, olası kokular kimyasal yöntemlerle giderilmektedir.

2014 yılında Konya il merkezinde kurulan Tavuk mezbahanesi 3.000 m2 kapalı alan içerisinde iiiișletilmektedir. Saatte 3000 adet tavuk kesme ve parçalama kapasitesine sahiptir. Ürettiği bütün tavuk karkas, parça tavuk ve mezbahe yan ürünlerinin tamamına yakınını ihraç edecek olan tesisin yanında atıkların ișleneceği rendening tesisi ve atıksuyun arıtılacağı arıtma tesisisnde bulunmaktadır.

MAŞ Deri Ltd. Şti.

AŞM Et Kombinası

Sözmen Yağ-Sabun

Akşeker Tavuk

AKȘEKER ET ENTEGRE TESİSLERİ

KURUMSAL

TESİSLERİMİZ

REFERANSLAR

ÜRÜNLER

İLETİŞİM

Çomaklı Mah. 17122 Sk. No:6 Meram / KONYA

Tel: +90 (332) 221 25 25 Faks: +90 (332) 221 25 00

Akçaburgaz Mevkii San.4 Blv.11.Cd.32.Sk No:12
Kıraç / Esenyurt / İstanbul

Yeşiloba Mh. 71.Sk No:45

Seyhan / ADANA

Türkmen Köyü yolu üzeri
Özgiray Mezbahası yanı Ereğli / KONYA

İncikaya Mah.37074 Nolu Cad No:1

Şehitkamil / Gaziantep

Eskihisar Mah. 8016 Sok. No:4 DENİZLİ

ADANA

İSTANBUL

KONYA

DENİZLİ

GAZİANTEP

EREĞLİ - KONYA

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

akseker@akseker.com - export@akseker.com

All rights reserved. Design: Myra Ajans